Privacy en Cookie beleid

Mesologie Praktijk Fassaert heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat zij de privacy van haar klanten zeer serieus neemt. Het onderstaande zet uiteen hoe zij binnen de website van Mesologie Praktijk Fassaert (www.mesologiepraktijkfassaert.nl) met persoonsgegevens omgaat.

Alle gegevens die Mesologie Praktijk Fassaert verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier aan derden openbaar gemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor de derden om hun werkzaamheden te kunnen verrichten dan wel Mesologie Praktijk Fassaert ingevolge de wet- en regelgeving daartoe wordt verplicht. De informatie die de bezoeker aan Mesologie Praktijk Fassaert geeft, worden met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Alle gegevens die worden verstrekt, worden door Mesologie Praktijk Fassaert uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en na toestemming van de bezoeker. Dat kan onder meer zijn voor het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers.

Mesologie Praktijk Fassaert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mesologie Praktijk Fassaert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Mesologie Praktijk Fassaert analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mesologie Praktijk Fassaert neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mesologie Praktijk Fassaert) tussen zit. Mesologie Praktijk Fassaert gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– GPDR/AVG Compliant web hosting
– NAS systeem
– Administratie pakket
– Data/gegevens kluis

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mesologie Praktijk Fassaert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia > 24 maanden > t.b.v. opvolging voorziene dienstverlening en/of goederen
Adres > 24 maanden > t.b.v. opvolging voorziene dienstverlening en/of goederen
Patient dossiers (bij kinderen vanaf 18 jaar) > 15 jaar > Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mesologie Praktijk Fassaert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mesologie Praktijk Fassaert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mesologie Praktijk Fassaert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mesologie Praktijk Fassaert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Gebruik van de website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres van de bezoeker. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het ip-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. Tijdens een bezoek aan de Mesologie Praktijk Fassaert website kunnen de volgende gegevens worden bewaard:

het emailadres van een bezoeker wanneer deze een reactie of vraag plaatst op of via de website mesologiepraktijkfassaert.nl;
het emailadres van een bezoeker wanneer de bezoeker dit zelf geeft aan Mesologie Praktijk Fassaert;
de domeinnamen van andere sites die de bezoeker heeft bezocht om naar de website van Mesologie Praktijk Fassaert te gaan;
alle relevante informatie met betrekking tot de pagina’s die de bezoeker op de website van Mesologie Praktijk Fassaert heeft bezocht.

Uitleg over de gebruikte cookies op mesologiepraktijkfassaert.nl

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Met behulp van cookies zorgt mesologiepraktijkfassaert.nl er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor je en kunnen cookies gebruiken om je, op basis van getoonde interesse op mesologiepraktijkfassaert.nl, relevante aanbiedingen buiten mesologiepraktijkfassaert.nl te doen.

Voor de duidelijkheid merken wij op dat functionele cookies (zie hieronder voor een uitleg) altijd worden geplaatst, ongeacht de gemaakte keuze. Deze cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én onze commerciële belangen zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via mesologiepraktijkfassaert.nl en voor welke doeleinden.

Er worden sessie- en permanente cookies geplaatst. Met sessiecookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je tijdens je bezoek hebt bekeken. Met permanente cookies kunnen wij jouw computer herkennen als je mesologiepraktijkfassaert.nl opnieuw bezoekt.

 • Functioneel - Cookies die ervoor zorgen dat mesologiepraktijkfassaert.nl naar behoren functioneert

  mesologiepraktijkfassaert.nl gebruikt cookies voor:

  1.1 het onthouden van producten die je aan je winkelmandje toevoegt tijdens het online winkelen
  1.2 het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
  1.3 het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
  1.4 het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
  1.5 het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm
  1.6 het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
  1.7 het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
  1.8 het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
  1.9 het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
  1.10 het mogelijk maken om te reageren op onze website
  1.11 het kunnen bijhouden voor welk bedrag je een bestelling plaatst nadat je via een derde partij naar onze website bent doorverwezen om op basis van de bestelwaarde de vergoeding voor de doorverwijzing naar onze website voor de derde partij te kunnen bepalen
  1.12 het kunnen bepalen welke versie van de website je te zien krijgt

 • Statistieken/Analyse - Cookies waarmee wij het gebruik van mesologiepraktijkfassaert.nl kunnen meten

  Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

  Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

  Wij gebruiken cookies voor:

  2.1 het bijhouden van het aantal bezoekers op mesologiepraktijkfassaert.nl en onze webpagina’s
  2.2 het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  2.3 het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van mesologiepraktijkfassaert.nl bezoekt
  2.4 het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  2.5 het optimaliseren van de website

 • Interesses - Cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina

  Ons doel is om bezoekers van mesologiepraktijkfassaert.nl te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die buiten de website worden getoond.

  Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van je bezoek aan mesologiepraktijkfassaert.nl een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud en de aanbiedingen op mesologiepraktijkfassaert.nl aan voor verschillende groepen klanten.

  Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden. De informatie over je huidige bezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

  Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit niet dat je geen advertenties van ons meer te zien krijgt. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses.

  Deze cookies maken het mogelijk dat:

  3.1 de websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses
  3.2 er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt
  3.3 er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites
  3.4 er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen
  3.5 er op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond

 • Social media - Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

  De producten die je op mesologiepraktijkfassaert.nl bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.

  Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

  4.1 ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen

  Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. mesologiepraktijkfassaert.nl heeft daar geen invloed op.

 • Overige / onvoorziene cookies

  Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

  Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 • Browserinstellingen – geen cookies

  Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

  Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

  Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

 • Slotopmerkingen

  Wij zullen deze informatie af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

  Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.